Ru | En | Cn


Эксклюзивы
Оборудование наших эксклюзивных партнеров


Блог по промышленному оборудованию

Сайты эксклюзивов

 Блог о расходных материалах

 Блог о расходных материалах


Вимоги ДФУ щодо якості води      

Вимоги  державної фармакопії  Україны щодо якості води.

 

 

 

ВОДА ВИСОКООЧИЩЕНА

 

Вода високоочищена призначена для приготування лікарських засобів, коли потрібна вода підвищеної біологічної якості, крім тих випадків, в яких необхідне використання тільки Води для ін'єкцій.

 

 

ВИРОБНИЦТВО

 

Воду високоочищену одержують із води питної. У цей час у виробництві використовують метод подвійного зворотного осмосу спільно з іншими підхожими методами, наприклад, ультрафільтрацією і (электро)деіонізацією. Необхідне належне утримування і технічне обслуговування системи очищення води.

 

Під час виробництва і подальшого зберігання належним чином контролюють і відстежують загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів. Для простежування несприятливих тенденцій установлюють підхожу попереджувальну межу і підхожу межу, що ви­магає вживання заходів. У нормальних умовах підхожою межею, що вимагає вживання заходів, є вміст 10 життєздатних аеробних мікроорганізмів (2.6.12) у 100 мл. Визначення проводять методом мембранної фільтрації, використовуючи не менше 200 мл води ви-сокоочищеної і густе живильне середовище 5. Інкубацію проводять при температурі від 30 °С до 35 °С протягом 5 діб.

 

Визначають питому електропровідність (2.2.38): не більше 1.1 мкСм-см1 при температурі 20 °С; вміст загального органічного вуглецю (2.2.44): не більше 0.5 мг/л.

 

Для забезпечення належної якості води слід використовувати валідовані процедури і регулярний контроль електропровідності та мікробіологічної чистоти у процесі виробництва.

 

Воду високоочищену зберігають " in bulk " і використовують в умовах, що дозволяють запобігти росту мікроорганізмів і уникнути будь-яких інших забруднень.

 

 

ВЛАСТИВОСТІ

 

Прозора, безбарвна рідина без смаку і запаху.

 

 

ВИПРОБУВАННЯ НАЧИСТОТУ

 

Нітрати. Не більше 0.00002 % (0.2 ррт). 5 мл субстанції поміщають у пробірку, занурену в льодяну баню, додають 0.4 мл розчину 100 г/л калію хлориду Р, 0.1 мл розчину дифеніламіну Р і краплями, при перемішуванні, 5 мл кислоти сірчаної, вільної від азоту, Р. Потім пробірку переносять у водяну баню, нагріту до температури 50 °С; через 15 хв блакитне забарвлення випробовуваного розчину має бути не інтенсивнішим за забарвлення еталона, приготованого паралельно з випробовуваним розчином із використанням суміші 4.5 мл води, вільної від нітратів, Р 0.5 мл еталонного розчину нітрату (2 ррт N0^) Р.

 

Алюміній (2.4.17). 10 мкг/л, якщо субстанція призначена для виробництва розчинів для діалізу.

 

До 400 мл субстанції додають 10 мл ацетатного буферного розчину рН 6.0 Р і 100 мл води дистильованої Р. Одержаний розчин має витримувати випробування на алюміній. Як еталон використовують суміш 2 мл еталонного розчину алюмінію (2 ррт АІ) Р, 10 мл ацетатного буферного розчину рН 6.0 Р і 98 мл води дистильованої Р. Як компенсаційний розчин використовують суміш 10 мл ацетатного буферного розчину рН 6.0 Р і 100 мл води дистильованої Р.

 

Важкі метали (2.4.8, метод А). Не більше 0.00001 % (0.1 ррт). 200 мл субстанції упарюють у скляній випарювальній чашці на водяній бані до об'єму 20 мл. 12 мл одержаного розчину мають витримувати випробування на важкі метали. Еталон готують із використанням 10 мл еталонного розчину свинцю (1 ррт РЬ) Р.

 

Бактеріальні ендотоксини (2.6.14). Менше 0.25 МО/мл.

 

 

МАРКУВАННЯ

 

У необхідних випадках зазначають: — субстанція придатна для виробництва розчинів для діалізу.

 

 

ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ

 

Вода для ін'єкцій — вода, яка використовується як розчинник при приготуванні лікарських засобів для парентерального застосування (вода для ін'єкцій "in bulk") або для розчинення або для розведення субстанцій або лікарських засобів для парентерального застосування перед використанням (вода для ін'єкцій стерильна).

 

 

ВИРОБНИЦТВО

 

Воду для ін'єкцій "in bulk" одержують із води питної або води очищеної шляхом дистиляції на обладнанні, частини якого, що контактують із водою, виготовлені з нейтрального скла, кварцу або підхожого металу. Обладнання має бути забезпечене ефективним пристроєм для запобігання захоплення крапель. Необхідне належне утримування і технічне обслуговування обладнання. Першу порцію води, одержану на початку роботи, відкидають, потім дистилят збирають.

 

Під час виробництва і подальшого зберігання належним чином контролюють і відстежують загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів. Для простежування несприятливих тенденцій установлюють підхожу попереджувальну межу і підхожу межу, що ви­магає вживання заходів. У нормальних умовах підхожою межею, що вимагає вживання заходів, є вміст 10 життєздатних аеробних мікроорганізмів (2.6.12) у 100 мл. Визначення проводять методом мембранної фільтрації, використовуючи не менше 200 мл води для ін'єкцій "in bulk" і густе живильне середовище 5. Інкубацію проводять при температурі від 30 °С до 35 °С протягом 5 діб.

 

При виробництві води для ін'єкцій "in bulk" в асептичних умовах може виникнути необхідність установити більш жорсткі попереджувальні межі.

 

Визначають питому електропровідність (2.2.38): не більше 1.1 мкСм-см ' при температурі 20 °С; вміст загального органічного вуглецю (2.2.44): не більше 0.5 мг/л.

 

Для забезпечення належної якості води слід використовувати валідовані процедури і регулярний контроль питомої електропровідності та мікробіологічної чистоти у процесі виробництва.

 

Воду для ін'єкцій "in bulk" зберігають і використовують в умовах, що дозволяють запобігти росту мікроорганізмів і уникнути будь-яких інших забруднень.

 

 

ВЛАСТИВОСТІ

 

Прозора, безбарвна рідина без смаку і запаху.

 

 

ВИПРОБУВАННЯ НАЧИСТОТУ

 

Вода для ін'єкцій "in bulk" має витримувати вимоги розділу "Випробування на чистоту" води очищеної "in bulk", описані у статті "Вода очищена", а також випробування на бактеріальні ендотоксини.

 

Бактеріальні ендотоксини (2.6.14). Менше 0.25 МО/мл.

 

 

 

Вода для ін'єкцій стерильна

 

            Вода для ін'єкцій стерильна — вода для ін'єкцій "in bulk", розфасована у підхожі контейнери, укупорена і стерилізована нагріванням в умовах, які гарантують, що одержаний продукт витримує випробування на бактеріальні ендотоксини. Вода для ін'єкцій стерильна не має містити ніяких доданих речовин.

 

Вода для ін'єкцій стерильна має бути прозорою і безбарвною.

 

Кожний контейнер має містити достатню кількість води для ін'єкцій, щоб забезпечити можливість витягання номінального об'єму.

 

 

ВИПРОБУВАННЯ НА ЧИСТОТУ

 

Вода для ін'єкцій стерильна має витримувати вимоги випробувань "Хлориди" (для контейнерів із номінальним об'ємом більше 100 мл), "Сульфати", "Амонію солі", "Кальцій і магній" розділу "Випробування на чистоту" для води очищеної в контейнерах, описані у статті "Вода очищена", а також випробування, наведені нижче.

 

Кислотність або лужність. До 20 мл субстанції додають 0.05 мл розчину фенолового червоного Р; якщо розчин забарвлюється в жовтий колір, забарвлення розчину має перейти в червоне при додаванні не більше 0.1 мл 0.01 Мрозчину натрію гідроксиду. Якщо розчин спочатку забарвлюється в червоний колір, забарвлення розчину має перейти в жовте при додаванні не більше 0.15 мл 0.01 Мрозчину кислоти хлористоводневої.

 

Питома електропровідність (2.2.38). Не більше 25 мкСмсм"1 для контейнерів із номінальним об'ємом 10 мл або менше; не більше 5 мкСм-см ' для контейнерів із номінальним об'ємом більше 10 мл.

 

Речовини, що окиснюються. До 100 мл субстанції додають 10 мл кислоти сірчаної розведеної Р, доводять до кипіння, додають 0.2 мл 0.02 Мрозчину калію перманганату і кип'ятять протягом 5 хв; розчин має залишатися слабко-рожевим.

 

Хлориди (2.4.4). Не більше 0.00005 % (0.5 ррт) для субстанції в контейнерах із номінальним об'ємом 100 мл або менше. 15 мл субстанції мають витримувати випробування на хлориди. Еталон готують із використанням суміші 1.5 мл еталонного розчину хлориду (5 ррт СІ) Р і 13.5 мл води Р. Опалесценцію одержаних розчинів порівнюють за вертикальною віссю пробірок.

 

Сухий залишок. 100 мл субстанції упарюють насухо на водяній бані і сушать при температурі від 100 °С до 105 °С. Маса сухого залишку не має перевищувати 4 мг (0.004 %) для контейнерів із номінальним об'ємом 10 мл або менше і 3 мг (0.003 %) для контейнерів із номінальним об'ємом більше 10 мл.

 

Механічні включення: невидимі частки (2.9.19). Субстанція має витримувати випробування на механічні включення: невидимі частки.

 

Стерильність (2.6.1). Субстанція має витримувати випробування на стерильність.

 

Бактеріальні ендотоксини (2.6.14). Менше 0.25 МО/мл.

 

 

ВОДА ОЧИЩЕНА

 

Вода очищена — це вода для приготування лікарських засобів, крім тих, які мають бути стерильними й апірогенними, якщо немає інших зазначень і дозволів компетентного уповноваженого органу.

 

 

ВИРОБНИЦТВО

 

Воду очищену одержують із води питної дистиляцією, іонним обміном або будь-яким іншим підхожим способом.

 

Під час виробництва і подальшого зберігання належним чином контролюють і відстежують загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів. Для простежування несприятливих тенденцій установлюють підхожу попереджувальну межу і підхожу межу, що вимагає вживання заходів. У нормальних умовах підхожою межею, що вимагає вживання заходів, є вміст 100 життєздатних аеробних мікроорганізмів (2.6.12) в 1 мл. Визначення проводять методом мембранної фільтрації, використовуючи густе живильне середовище 5. Інкубацію проводять при температурі від 30 °С до 35 °С протягом 5 діб. Кількість зразка для випробування відбирають залежно від передбачуваного результату.

 

Визначають вміст загального органічного вуглецю (2.2.44): не більше 0.5 мг/л; або проводять випробування "Речовини, що окиснюються" таким чином: до 100 мл субстанції додають 10 мл кислоти сірчаної розведеної Р, 0.1 мл 0.02 Мрозчину калію перманганату і кип'ятять протягом 5 хв; розчин має залишатися слабко-рожевим.

 

Визначають питому електропровідність (2.2.38): не більше 4.3 мкСм-см"1 при температурі 20 °С.

 

Воду очищену " in bulk " зберігають і використовують в умовах, що дозволяють запобігти росту мікроорганізмів і уникнути будь-яких інших забруднень.

 

 

ВЛАСТИВОСТІ

 

Прозора, безбарвна рідина без смаку і запаху.

 

 

ВИПРОБУВАННЯ НА ЧИСТОТУ

 

Нітрати. Не більше 0.00002 % (0.2 ррт). 5 мл субстанції поміщають у пробірку, занурену в льодяну баню, додають 0.4 мл розчину 100 г/л калію хлориду Р, 0.1 мл розчину дифеніламіну Р і краплями, при перемішуванні, 5 мл кислоти сірчаної, вільної від азоту, Р. Потім пробірку переносять у водяну баню, нагріту до температури 50 °С; через 15 хв блакитне забарвлення випробовуваного розчину має бути не інтенсивнішим за забарвлення еталона, приготованого паралельно з випробовуваним розчином із використанням суміші 4.5 мл води, вільної від нітратів, Р і 0.5 мл еталонного розчину нітрату (2 ррт N0^ Р.

 

Алюміній (2.4.17). 10 мкг/л, якщо субстанція призначена для виробництва розчинів для діалізу.

 

До 400 мл субстанції додають 10 мл ацетатного буферного розчину рН 6.0 Р і 100 мл води дистильованої Р. Одержаний розчин має витримувати випробування на алюміній. Як еталон використовують суміш 2 мл еталонного розчину алюмінію (2 ррт А1) Р, 10 мл ацетатного буферного розчину рН 6.0 Р і 98 мл води дистильованої Р. Як компенсаційний розчин використовують суміш 10 мл ацетатного буферного розчину рН 6.0 Р і 100 мл води дистильованої Р.

 

Важкі метали (2.4.8, метод А). Не більше 0.00001 % (0.1 ррт). 200 мл субстанції упарюють у скляній випарювальній чашці на водяній бані до об'єму 20 мл. 12 мл одержаного розчину мають витримувати випробування на важкі метали. Еталон готують із використанням 10 мл еталонного розчину свинцю (1 ррт РЬ) Р.

 

Бактеріальні ендотоксини (2.6.14). Менше 0.25 МО/мл, якщо субстанція призначена для виробництва розчинів для діалізу без подальшої процедури видалення бактеріальних ендотоксинів.